Γερμανικά

Τα Γερμανικά είναι η γλώσσα του Πολιτισμού, του Goethe, του Nietzsche , του Mozart, του Beethoven, του Freud και του Einstein.
Η Γερμανία αποτελεί ίσως την πιο σημαντική και δυνατή χώρα της Ευρώπης στον πνευματικό, πολιτισμικό και οικονομικό τομέα. Είναι η γλώσσα της Επιστήμης, καθώς οι περισσότεροι επιστήμονες έχουν σπουδάσει σε χώρες όπου ομιλούνται τα Γερμανικά και αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη γλώσσα σε τομείς όπως, χημεία, φυσική και μηχανική. Αν κάποιος επιθυμεί να σπουδάσει σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο στη Γερμανία και να δώσει ώθηση στην καριέρα του τα γερμανικά αποτελούν απαραίτητο εργαλείο.

Η προτεινόμενη ηλικία για να ξεκινήσει το παιδί σας τα Γαλλικά είναι η Ε’ ή Στ’ Δημοτικού

Σε αυτή την ηλικία έχουν ήδη θέσει γερές βάσεις στα Αγγλικά και δεν επηρεάζεται η πρόοδός του από τη δεύτερη ξένη γλώσσα.  Επίσης, επιτρέπει στους μαθητές να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις επιπέδου Β2 πριν το Λύκειο. 

Η διδακτική μας μέθοδος είναι δομημένη κατάλληλα ώστε να λειτουργεί άψογα μέσα στο παραπάνω συμπυκνωμένο πρόγραμμα .  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει χαμηλό το κόστος για τους γονείς, να μην επιβαρύνεται ο χρόνος των μαθητών αλλά ταυτόχρονα να δίνεται η δυνατότητα μέσα σε μόλις 5 σχολικά έτη να ολοκληρώνεται ο βασικός κύκλος σπουδών, δηλαδή το επίπεδο Β2.

Σε όλα τα επίπεδα το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 μαθήματα την εβδομάδα, με συνολικά 2 έως 3 διδακτικές ώρες

Τάξη σχολείουΤάξη ΓερμανικώνΕπίπεδο CEFR
Ε’ ΔημοτικούGrundstufe IA1
Στ’ ΔημοτικούGrundstufe IIA2
Α’ ΓυμνασίουGrundstufe B1B1
Β’ ΓυμνασίουMittelstufe Β1-Β2Β1-Β2
Γ’ ΓυμνασίουMittelstufe B2B2

Education is the most powerful weapon
which you can use to change the World

Nelson Mandela

Close Menu