Η παγκοσμια γλωσσα

Αγγλικά

Τα Αγγλικά αποτελούν σήμερα την κοινή παγκόσμια γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις, στο εμπόριο, την οικονομία, την τεχνολογία, την επιστήμη, τον τουρισμό. Η άριστη γνώση τους είναι βασική προϋπόθεση για την επαγγελματική και ακαδημαϊκή ανέλιξη κάθε νέου.
Εδώ στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Lingua θα βρείτε ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα για όλες τις ηλικίες που στοχεύουν στην σωστή εκμάθηση της Αγγλικής και στην προετοιμασία για τις αναγνωρισμένες εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας σε όλα τα επίπεδα.

Τμήματα για παιδιά

Pre junior: για παιδιά Ά & ‘Β Δημοτικού

Εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με το ειδικό σύστημα Play & Learn για μαθητές ηλικίας 4-6 ετών, βασισμένο στο παιχνίδι και τη δημιουργική απασχόληση. Χωρίς βιβλία ή δουλειά για το σπίτι και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, μέσω ζωγραφικής, τραγουδιών αλλά και εκπαιδευτικών παιχνιδιών, η μάθηση γίνεται διασκέδαση !

JUNIOR A - JUNIOR B - JUNIOR AB - Δυνατότητα εκπλήρωσης 2 τάξεων σε μία χρονιά Οι τάξεις αυτές στηριζόμενες σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, έχουν σκοπό να κάνουν μια σωστή αρχή στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας εφαρμόζοντας επικοινωνιακό τρόπο διδασκαλίας και μέσα από συνεχή εναλλαγή δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη. Οι μαθητές εξοικειώνονται και προοδευτικά αποκτούν άνεση στην ανάγνωση και τη γραφή, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικές δομές και λεξιλόγιο και κατακτούν τα πρώτα στάδια αναπαραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου

Juniors: για παιδιά 7-8 ετών

Young Learners: για παιδιά 9-12 ετών

Με τη βοήθεια της μεθόδου διδασκαλίας μας, του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχουμε αλλά και των σύγχρονων μεθόδων ( belt link & tablet link ) τα παιδιά “χτίζουν” ολοένα πάνω στις γερές βάσεις που έχουν ήδη βάλει από μικρή ηλικία. Βασικός στόχος στα επίπεδα αυτά είναι να ολοκληρωθεί και να αφομοιωθεί η ύλη, σε ό, τι αφορά γραμματικά φαινόμενα και λεξιλόγιο.

Σε αυτό το επίπεδο ξεκινά η εντατική προετοιμασία για την απόκτηση πτυχίου. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά και γίνεται εκτενής εμπέδωση της γλώσσας. Προετοιμάζονται με επιμέλεια και σχολαστικότητα και παίρνουν μέρος στις εξετάσεις των Πανεπιστημίων του Cambridge και του Michigan, καθώς επίσης και σε άλλες εξετάσεις, των οποίων τα πτυχία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.

Teens: για παιδιά 13-18 ετών

Τμήματα για ενήλικες/φοιτητές

Adults: Ταχύρρυθμα Τμήματα Ενηλίκων/ Ατομικά Μαθήματα

Adults : Ταχύρρυθμα Τμήματα Ενηλίκων/ Ατομικά Μαθήματα : Τα τμήματα ενηλίκων καθώς και τα ατομικά μαθήματα γίνονται σε ευέλικτα ωράρια και προγράμματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των μαθημάτων.

IELTS – TOEFL: Για πτυχιακές/ μεταπτυχιακές σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό. Ταχύρυθμα προγράμματα για σωστή, αποτελεσματική προετοιμασία και υψηλά scores. Η διδασκαλία γίνεται από native speakers καθηγητές, σε ολιγομελή γκρουπ.

Teens : για παιδιά 13-18 ετών

Tell me and I forget
Teach me and I remember
Involve me and I learn

Benjamin Franklin

Close Menu