Εδώ οι ξένες γλώσσες
…παύουν να είναι ξένες!!!

Φιλοσοφία

To LINGUA αλλάζει τα δεδομένα στον τρόπο εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Εδώ η διδασκαλία γίνεται μεθοδικά με επιστημονική πληρότητα και με προγράμματα σχεδιασμένα να καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, ανάλογα δηλαδή με την προσωπικότητά του και τον τρόπο που αυτός αφομοιώνει την ύλη. Σε ολιγομελή τμήματα, από έμπειρους καθηγητές γίνεται ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων του μαθητή και αξιολογείται η πρόοδος του. Έτσι μαθαίνει σωστά ξένες γλώσσες εύκολα και γρήγορα, αποκτώντας παράλληλα αναγνωρισμένα πτυχία γλωσσομάθειας, κάνοντας την ξένη γλώσσα… γλώσσα του.

Ποιά γλώσσα ενδιαφέρεσαι να μάθεις...​

Αγγλικά

Τα Αγγλικά αποτελούν σήμερα την κοινή παγκόσμια γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις, στο εμπόριο, την οικονομία, την τεχνολογία, την επιστήμη, τον τουρισμό.Η άριστη γνώση τους είναι βασική προϋπόθεση για την επαγγελματική και ακαδημαϊκή ανέλιξη κάθε νέου. 

Γερμανικά

Τα Γερμανικά είναι η γλώσσα του Πολιτισμού, του Goethe, του Nietzsche , του Mozart, του Beethoven, του Freud και του Einstein. Η Γερμανία αποτελεί ίσως την πιο σημαντική και δυνατή χώρα της Ευρώπης στον πνευματικό, πολιτισμικό και οικονομικό
τομέα.

Γαλλικά

Η Γαλλική είναι η μοναδική ίσως γλώσσα, μετά την Αγγλική, που ομιλείται και στις πέντε ηπείρους με 600 περίπου εκατομμύρια ομιλητές ως μητρική, πρώτη ή δεύτερη γλώσσα .

Ισπανικά

Τα τελευταία χρόνια η εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στη Βραζιλία, η εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας είναι υποχρεωτική.

Close Menu