Κέντρο Ξένων Γλωσσών - LINGUA

Προφίλ

Φιλοσοφία και στόχοι

To LINGUA τοποθετεί το μαθητή στο επίκεντρο της διδασκαλίας, ενθαρρύνοντας τον σε ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης. Η εκπαίδευση είναι για μας μια ανάγκη απόλυτα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Έτσι διαμορφώνουμε ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο σχολείο ικανό να παρέχει άριστη ξενόγλωσση εκπαίδευση σε όλους με τρόπο μαθητοκεντρικό:
• κλασικά ολιγομελή τμήματα υψηλού στόχου
• μικρά υπερεντατικά groups
• ατομικά μαθήματα
• ενίσχυση διδασκαλίας με ηλεκτρονικά μέσα
• αυτόνομα ηλεκτρονικά προγράμματα

Επιστροφή