Κέντρο Ξένων Γλωσσών - LINGUA

Προφίλ

Η δημιουργία του Lingua

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών LINGUA ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003 στην Τρίπολη από την κ. Χριστίνα Μαργιώλα - Θεοδωρακοπούλου σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ένα Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών, υψηλών προδιαγραφών, επενδύοντας σ' αυτό την πολυετή εμπειρία της στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, καθώς και τις γνώσεις της στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.

Επιστροφή