Ισπανικά

Τα τελευταία χρόνια η εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στη Βραζιλία, η εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας είναι υποχρεωτική. Από την άλλη μεριά στην Ευρώπη, η εκμάθησή της μπορεί να μην είναι υποχρεωτική, έχει όμως ραγδαία ανάπτυξη.  Αυτό οφείλεται στο τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον που αναπτύσσεται για την Ισπανία και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η γοητεία που ασκούν αυτές οι κουλτούρες στον επισκέπτη είναι τέτοια, ώστε μεγάλος αριθμός ατόμων να εντάσσει πλέον την Ισπανική Γλώσσα στις γλώσσες που θέλει να γνωρίζει.
Το χρονοδιάγραμμα των σπουδών είναι ευέλικτο και ποικίλει ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και τον χρόνο που έχουν στην διάθεση τους.

Ιδανικά για ενήλικες

1ος Κύκλος Σπουδών

ΕπίπεδοΔίπλωμαΧρόνος Σπουδών
Inicial A1-Α2-Β1DELE INICIAL B18 μήνες
Intermedio Β2DELE INTERMEDIO B28 μήνες

ΕπίπεδοΔίπλωμαΧρόνος Σπουδών
Avanzado - C1DELE AVANZADO C18 μήνες
Superior - C2DELE SUPERIOR C28 μήνες

2ος Κύκλος Σπουδών

Ιδανικά για ενήλικες

1ος Κύκλος Σπουδών

ΕπίπεδοΔίπλωμαΧρόνος Σπουδών
Inicial A1+ Α28 μήνες
Intermedio Β1DELE INICIAL B18 μήνες
Intermedio - B2DELE INTERMEDIO B28 μήνες

The roots of education are bitter,
but the fruit is sweet

Aristotle

Close Menu