Κέντρο Ξένων Γλωσσών - LINGUA

Επικοινωνία

1. Kύπρου & Xρυσ. Σμύρνης 2, 221 00 Tρίπολη
Tηλ.: 2710 233180

2. Μαινάλου 48, 221 00 Tρίπολη
Τηλ.: 2710 234444
web: www.lingua.edu.gr
e-mail: info@lingua.edu.gr